Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μηχατρονική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πίνακας περιεχομένων

Ονομασία

Mechatronics = Mechanical + Electronics + Informatics.

Μηχατρονική: = Μηχανολογία + Ηλεκτρονική + Πληροφορική

Είναι ένας σύγχρονος νεολογισμός που υποδηλώνει τον συνδυασμό των πάνω επιστημών.

Μηχατρονική ή Τεχνική Κυβερνητική - Technical Cybernetics

Σπανίως χρησιμοποιείται και ο όρος μηχανοτρονική ή ηλεκρομηχανικοί αυτοματισμοί.

Η Μηχατρονική θεωρείται εμπλουτισμός των κατά βάση μηχανολογικών συστημάτων με ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αρκετά συχνά εμπεριέχουν λογισμικό, δηλαδή Μηχατρονική είναι η συνεργεία τριών επιστημών:

Αντικείμενο

Η Μηχατρονική όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται να συγχωνεύσει τις πιο πάνω επιστήμες και να περιγράψει αντί διάφορων προτύπων ένα γενικό ολιστικό Μηχατρονικό σύστημα.

Τα συστήματα της Μηχατρονικής έχουν το στόχο να μετατρέψουν με την τεχνολογία που τα διέπει:

  • Eπεξεργαστες
  • Ενεργοποιητές
  • Αισθητήρες κτλ

την μορφή της ενέργειας αλλά και των υλικών, την μεταφορά τους και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Επίσης τη μεταφορά ή/και αποθήκευση των πληροφοριών.

Τα συστήματα Μηχατρονικής μπορούν να διαιρεθούν έτσι σε ομάδες λειτουργίας, να διαμορφωθούν σε εκείνους τους βρόχους αυτόματου ελέγχου και να αποτελέσουν μέρος των ενοτήτων με τα μηχανικά - ηλεκτρικά - μαγνητικά - θερμικά - οπτικά στοιχεία τους και την τεχνολογία αισθητήρων, με σκοπό τη συλλογή των μετρημένων μεταβλητών της επιβλέπουσας κατάστασης, την ενεργοποίηση την κανονικοποίηση και τον έλεγχο καθώς επίσης και επεξεργασία και την πληροφορική στην επεξεργασία δεδομένων.

Παραδείγματα: 
1) Χειρισμός/συστήματα ρομπότ
2) Ενότητες εργαλειομηχανών
3) Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
4) Κινηση και έλεγχος φορέα CD/DVD Player 
5) Ανεμογεννήτριες 
6) Αντιολισθητικά συστήματα 
7) Ηλεκτρονικά προγράμματα σταθερότητας οχημάτων

Ειδικά για τα δύο τελευταία παραδείγματα, τα ηλεκτρονικά και το λογισμικό αντικαθιστούν τα μικρότερης ακρίβειας, πιο ευπαθή και πιο ακριβά αναλογικά μηχανικά συστήματα με ψηφιακό ηλεκτρονικό έλεγχο, όπως τα συστήματα αντιεμπλοκής πέδησης (ABS) τα συστήματα ελέγχου μείγματος, προπορείας, σπινθιρισμού (ECU) και τα συστήματα ελέγχου ολίσθησης (ASP/ESP) στα αυτοκίνητα. Παγκοσμίως η μηχατρονική είναι αντικείμενο ειδίκευσης μηχανολόγων ή μηχανικών παραγωγής.

Εφαρμογές

Η απλούστερη εφαρμογή αφορά στην δυναμική ανάλυση ενός μηχανικού συστήματος και τον (ενεργό, ημί - ενεργό ή παθητικό) έλεγχό του.

Η τελειότερη όμως εφαρμογή της Μηχατρονικής είναι το Ρομπότ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ρομποτική είναι κλάδος της Μηχατρονικής.

Στο πεδίο αυτό γίνεται σύντομη εισαγωγή στην προσομοίωση δυναμικών μηχανικών συστημάτων, στον έλεγχο κατασκευών και ιδιαίτερα στην χρήση μεθόδων:

Η βασική γνώση της τεχνικής δυναμικής καθώς και η δυνατότητα τουλάχιστον χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται αναγκαία .

Καθώς τα συστήματα αυτά σπάνια πληρούν τις προυποθέσεις μιας μελέτης , το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι πολύπλοκο (μη-γραμμικό), έχει ατέλειες κτλ. Για αυτο και χρησιμοποιούμε τα προαναφερθέντα ευφυή συστήματα ελέγχου .


Εφαρμοσμένη Μηχατρονική

Η εφαρμοσμένη Μηχατρονική σχηματοποιείται απο τις ακόλουθες επιστήμες με τις υποενότητες που τις χαρακτηρίζουν.

Μαθηματικά

Ηλεκτρισμός

  • Γραμμικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
  • Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
  • Δυναμικό Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών - PLC, FPGA

Μηχανική

Πληροφορική

  • Έννοιες και δομή Η/Υ - Προγραμματισμός Η/Υ
  • Θεμελιώδη λειτουργικά και λογισμικά συστήματα
  • Βάση δεδομένων
  • Λογισμικά πραγματικού χρόνου

Άλλα

Δείτε επίσης

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι Εξωτερικού