Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εννοείται μία διακριτή θέση ή τόπος (όπως δάσος, όρος, λίμνη, έρημος, μνημείο, κτήριο, σύμπλεγμα ή πόλη) που προτάθηκε και έγινε αποδεκτό στο κατάλογο των μνημείων που διαχειρίζεται το διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO', που απαρτίζεται από 21 Κράτη Εταίρους εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων Κρατών για μια καθορισμένη περίοδο[1].

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταλογογράφηση, την ονοματοδοσία και τη συντήρηση πεδίων ιδιάζουσας πολιτιστικής ή φυσικής σημασίας για την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα καταχωρημένα πεδία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η έναρξη του προγράμματος έγινε με την αποδοχή και υιοθέτηση της Συνθήκης για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς από το Γενικό Συνέδριο της UNESCO στις 16 Νοεμβρίου 1972. Από τότε έως σήμερα έχουν αναγνωρίσει τη Συνθήκη 180 Εταίροι Κράτη.

Πίνακας περιεχομένων

Κριτήρια επιλογής

Έως το τέλος του 2004, υπήρχαν έξι κριτήρια για την πολιτιστική κληρονομιά και τέσσερα κριτήρια για τη φυσική κληρονομιά. Το 2005 τούτο το καθεστώς τροποποιήθηκε σε μία ενοποιημένη ομάδα δέκα κριτηρίων. Τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς οφείλουν να είναι «ιδιάζουσας παγκόσμιας αξίας» και να πληρούν ένα από τα παρακάτω 10 κριτήρια.[2]

Πολιτιστικά κριτήρια

 • I. «να αποτελεί αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας».
 • II. «να επιδεικνύει σημαντικές ανθρώπινες αξίες για μακρά περίοδο χρόνου ή σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, σε εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, τις μνημειακές τέχνες, την πολεοδομία ή τον σχεδιασμό τοπίου».
 • III. «να φέρει μια μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία για κάποια πολιτισμική παράδοση, ζώντα ή εξαφανισμένο πολιτισμό».
 • IV. «να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ή σημαντικές φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας»
 • V. «να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα παραδοσιακής ανθρώπινης εγκατάστασης, χερσαίας ή θαλάσσιας χρήσης, αντιπροσεπευτικής πολιτισμού ή πολιτισμών), ή ναθρώπινης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν το τελευταίο έχει γίνει ευάλωτο υπό την πίεση ανεπίστροφων αλλαγών».
 • VI. «να συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα ή ζώσες παραδόσεις, με ιδέες ή πίστεις, με καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας». (Η Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κριτήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια).

Φυσικά κριτήρια

 • VII. «να περιέχει εξαιρετικά φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής».
 • VIII. «να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα μειζόνων φάσεων της ιστορίας της γης, του αρχείου της ζωής, σημαντικών εν εξελίξει γεωλογικών διαδικασιών για την ανάπτυξη γεωσχηματισμών ή σημαντικών γεωμορφικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών»
 • IX. «να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα σημαντικών εν εξελίξει οικολογικών και βιολογικών διαδικασιών στην εξέλιξη και ανάπτυξη οικοσυστημάτων χερσαίων, γλυκού ύδατος, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και κοινοτήτων φυτών και ζώων»
 • X. «να περιέχει τα σημαντικότερα φυσικά ενδιαιτήματα συντήρησης της βιοποικιλότητας, να περιλαμβάνει απειλούμενα είδη παγκόσμιας αξίας από την άποψη της επιστήμης ή της συντήρησης του είδους».


Για να κριθεί η εξαιρετική παγκόσμια αξία του, ένα μνημείο πρέπει να κριθεί και σε δύο άλλους παράγοντες: την αυθεντικότητα και/η την ακεραιότητα και πρέπει να απολαμβάνει ιδιαίτερης προστασίας και συστημάτων διαχείρισης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του. Το κριτήριο της αυθεντικότητας αναφέρεται στα μνημεία τα οποία εντάσσονται με βάση τα κριτήρια I-VI ενώ το κριτήριο της ακεραιότητας αναφέρατια σε όλα τα μνημεία ανεξαρτήτως κριτηρίου ένταξης.

Συνεδριάσεις της επιτροπής

Η επιτροπή παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς συναντάται ετησίως για να συζητήσει μέτρα διαχείρισης των υπαρχόντων καταλογογραφημένων μνημείων και να αποδεχθεί υποψηφιότητες από ενδιαφερόμενες χώρες. Η συνεδρίαση, γνωστή ως Συνεδρίαση Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, λαμβάνει χώρα σε τόπους που ανήκουν στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μετά τις παρουσιάσεις της IUCN και/ή της ICOMOS, καθώς και τις διασκέψεις των Κρατών-Εταίρων.

Με εξαίρεση τις συνεδριάσεις που γίνονται στο Παρίσι (Γαλλία), όπου βρίσκεται το αρχηγείο της UNESCO, μόνον Κράτη-Εταίροι μέλη της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έχουν το δικαίωμα ανάληψης της οργάνωσης μιας μελλοντικής Συνεδρίασης, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής και με την προϋπόθεση πως το δεδομένο κράτος παραμένει Εταίρος.

Συνεδρίαση Έτος Ημερομηνία Πόλη Κράτος-Εταίρος
1 1977 27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου Παρίσι Γαλλία Γαλλία
2 1978 5 Σεπτεμβρίου - 8 Σεπτεμβρίου Ουάσινγκτον Ηνωμένες Πολιτείες Ηνωμένες Πολιτείες
3 1979 22 Οκτωβρίου - 26 Οκτωβρίου Κάιρο & Λούξορ Αίγυπτος Αίγυπτος
4 1980 1 Σεπτεμβρίου - 5 Σεπτεμβρίου Παρίσι Γαλλία Γαλλία
5 1981 26 Οκτωβρίου - 30 Οκτωβρίου Σίδνεϊ Αυστραλία Αυστραλία
6 1982 13 Δεκεμβρίου - 17 Δεκεμβρίου Παρίσι Γαλλία Γαλλία
7 1983 5 Δεκεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου Φλωρεντία Ιταλία Ιταλία
8 1984 29 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου Μπουένος Άιρες Αργεντινή Αργεντινή
9 1985 2 Δεκεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου Παρίσι Γαλλία Γαλλία
10 1986 24 Νοεμβρίου - 28 Νοεμβρίου Παρίσι Γαλλία Γαλλία
11 1987 7 Δεκεμβρίου - 11 Δεκεμβρίου Παρίσι Γαλλία Γαλλία
12 1988 5 Δεκεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου Μπραζίλια Βραζιλία Βραζιλία
13 1989 11 Δεκεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου Παρίσι Γαλλία Γαλλία
14 1990 7 Δεκεμβρίου - 12 Δεκεμβρίου Μπανφ Καναδάς Καναδάς
15 1991 9 Δεκεμβρίου - 13 Δεκεμβρίου Καρχηδόνα Τυνησία Τυνησία
16 1992 7 Δεκεμβρίου - 14 Δεκεμβρίου Σάντα Φε Ηνωμένες Πολιτείες Ηνωμένες Πολιτείες
17 1993 6 Δεκεμβρίου - 11 Δεκεμβρίου Καρταγκένα Κολομβία Κολομβία
18 1994 12 Δεκεμβρίου - 17 Δεκεμβρίου Πουκέτ Ταϊλάνδη Ταϊλάνδη
19 1995 4 Δεκεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου Βερολίνο Γερμανία Γερμανία
20 1996 2 Δεκεμβρίου - 7 Δεκεμβρίου Μερίντα Μεξικό Μεξικό
21 1997 1 Δεκεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου Νάπολη Ιταλία Ιταλία
22 1998 30 Νοεμβρίου - 5 Δεκεμβρίου Κυότο Ιαπωνία Ιαπωνία
23 1999 29 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου Μαρακές Μαρόκο Μαρόκο
24 2000 27 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου Κερνς Αυστραλία Αυστραλία
25 2001 11 Δεκεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου Ελσίνκι Φινλανδία Φινλανδία
26 2002 24 Ιουνίου - 29 Ιουνίου Βουδαπέστη Ουγγαρία Ουγγαρία
27 2003 30 Ιουνίου - 5 Ιουλίου Παρίσι Γαλλία Γαλλία
28 2004 28 Ιουλίου - 7 Ιουλίου Σουζχού Χιλή Χιλή
29 2005 10 Ιουλίου - 17 Ιουλίου Ντουρμπάν Νότια Αφρική Νότια Αφρική
30 2006 8 Ιουλίου - 16 Ιουλίου Βίλνιους Λιθουανία Λιθουανία
31 2007 23 Ιουνίου - 1 Ιουλίου Κράισττσερτς Νέα Ζηλανδία Νέα Ζηλανδία

Δείτε επίσης

Σημειώσεις - παραπομπές

 1. About World Heritage. World Heritage. Ανακτήθηκε 14 Οκτωβρίου 2006 .
 2. Criteria for Selection. World Heritage. Ανακτήθηκε 14 Οκτωβρίου 2006 .


Το λήμμα αντλεί τις πληροφορίες του από το αντίστοιχο της αγγλικής wikipedia