Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Νεολογισμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ένας νεολογισμός είναι μια λέξη, ένας όρος, ή μια φράση που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα - συχνά για να ενισχύσουν τις νέες έννοιες, για να συνθέσουν τις προϋπάρχουσες έννοιες, ή για να καταστήσουν τον παλαιότερο ήχο ορολογίας πιο σύγχρονο.

Οι νεολογισμοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στον προσδιορισμό των εφευρέσεων, των νέων φαινομένων, ή των παλαιών ιδεών που έχουν πάρει ένα νέο πολιτιστικό πλαίσιο. Ο όρος «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», όπως χρησιμοποιείται σήμερα, είναι ένα παράδειγμα ενός νεολογισμού.

Ετυμολογία: από νέος + = λόγος = λέξη , ομιλία, ομιλία + επίθεμα (-ισμός)

Οι νεολογισμοί είναι εξ ορισμού «νέοι», και αποδίδονται υπό αυτήν τη μορφή συχνά άμεσα σε ένα συγκεκριμένο άτομο, μια δημοσίευση, μια περίοδο ή ένα γεγονός.

Ο όρος «νεολογισμός» ήταν ίδιος περίπου το 1800 έτσι για κάποιο χρόνο στις αρχές του 19ου αιώνα, η λέξη «νεολογισμός» ήταν η ίδια ένας νεολογισμός.

Οι νεολογισμοί μπορούν επίσης να αναφερθούν σε μια υπάρχουσα λέξη ή μια φράση που έχει οριστεί μια νέα έννοια.

Στην ψυχιατρική, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δημιουργία των λέξεων που έχουν μόνο την έννοια στο πρόσωπο που τους χρησιμοποιεί, ανεξάρτητος από την κοινή έννοια χρήσης της. Θεωρείται κανονικός στα παιδιά, αλλά ένα σύμπτωμα της σκεπτόμενης αναταραχής ενδεικτικό μιας ψυχωτικής διανοητικής ασθένειας όπως η σχιζοφρένια στους ενηλίκους.

Στη θεολογία, ένας νεολογισμός είναι ένα σχετικά νέο δόγμα (παραδείγματος χάριν, ορθολογισμός). Από αυτή την άποψη, ένας νεολογιστής είναι καινοτόμος στον τομέα ενός συστήματος δόγματος ή πεποίθησης, και συχνά θεωρείται αιρετικός ή ανατρεπτικός από την επικρατούσα ιεροσύνη ή το θρησκευτικό όργανο.

Παραδείγματα νεολογισμών

Το περιεχόμενο του άρθρου βασίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Αγγλόγλωσσης Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL. (ιστορικό/συντάκτες).