Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ολοκληρωμένο κύκλωμα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ολοκληρωμένο κύκλωμα
Ολοκληρωμένο κύκλωμα

Ένα μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα (Integrated Circuit ή IC, γνωστό και ως ψηφίδα πυριτίου, μικροτσίπ, τσιπ πυριτίου , τσιπ υπολογιστή ή τσιπ, είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σμίκρυνση αποτελούμενο κυρίως από ημιαγώγιμα στοιχεία και παθητικά στοιχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην επιφάνεια ενός ημιαγώγιμου υλικού.

Εισαγωγή

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα έγινε δυνατό να κατασκευαστούν μετά από πειραματικές ανακαλύψεις που έδειχναν ότι ημιαγώγιμα στοιχεία μπορούσαν να εκτελέσουν τις λειτουργίες των λυχνίων κενού και από την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της κατασκευής ημιαγώγιμων στοιχείων που συντελέστηκε τα μέσα του εικοστού αιώνα. Η ολοκλήρωση(ενσωμάτωση) ενός μεγάλου αριθμού από μικροσκοπικά τρανζίστορ πάνω σε μια λεπτή ψηφίδα πυριτίου αποτέλεσε πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με την χειρωνακτική συναρμολόγηση λυχνίων κενού και διακριτών ηλεκτρικών στοιχείων.

Η δυνατότητα που παρείχαν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα για μαζική παραγωγή, προσθήκη παραπέρα πολυπλοκότητας, η αξιοπιστία τους και η σημαντική μείωση του κόστους συνέβαλε στην ταχεία διάδοσή τους εκτοπίζοντας τις λυχνίες κενού και τα διακριτά κυκλώματα. Η σημαντική μείωση στο κόστος έγινε δυνατή γιατί όλα τα στοιχεία τυπώνονται ενιαία με χρήση φωτολιθογραφίας αντί να τυπώνεται το κάθε τρανζίστορ ξεχωριστά. Το 2006, το εμβαδόν ενός τσιπ κυμαίνεται από μερικά τετραγωνικά χιλιοστά μέχρι 250 mm2, με ένα εκατομμύριο τρανζίστορ ανά mm2