Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ορθογραφία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ορθογραφία Όλοι εκείνοι οι κανόνες, που αφορούν στη διάταξη των γραμμάτων στις λέξεις μιας γλώσσας. Οι κανόνες αυτοί απαντούν σε δύο ομάδες, με συνέπεια δύο διαφορετικά είδη ορθογραφίας: τη Φωνητική Ορθογραφία, οπου κάθε φθόγγος της γλώσσας αντιστοιχεί σε ένα γράμμα, και την Ιστορική Ορθογραφία όπου οι λέξεις γράφονται με τον τρόπο που προφέρονταν (και γράφονταν) στο παρελθόν, όταν η ορθογραφία τους ήταν φωνητική. Η Ιστορική Ορθογραφία (όταν είναι σωστή) βοηθάει στην ετυμολογία μίας λέξης.

Τα Ελληνικά γράφονται χρησιμοποιώντας Ιστορική Ορθογραφία, αν και η ετυμολογία πολλών λέξεων, άρα και η ορθογραφία που χρησιμοποιείται, δεν είναι πάντα ακριβής. Βλέπε [1] για ένα παράδειγμα.