Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ορθοδοξία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η λέξη ορθοδοξία από το ορθός (σωστός) και δόξα (σκέψη, πίστη, διδασκαλία) χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά για να αναφερθεί στη σωστή θεολογική ή δογματική τήρηση μίας θρησκείας, όπως καθορίζεται από κάποια ανώτατη επιτηρούσα αρχή.

Η ορθοδοξία αντιτάσσεται στην ετεροδοξία ("άλλη διδασκαλία"), την αίρεση και το σχίσμα. Οι άνθρωποι που παρεκκλίνουν από την ορθοδοξία ομολογώντας πίστη σε ένα άλλο δόγμα αποκαλούνται αιρετικοί, ενώ εκείνοι που παρεκκλίνουν από την ορθοδοξία με την απόσχιση από το αντιληπτό σώμα των οπαδών, δηλαδή από την πλήρη κοινωνία, καλούνται σχισματικοί. Η διάκριση στην ορολογία αναφέρεται στο περιεχόμενο. Εάν κάποιος εξετάζει την οργανική ενότητα, η έμφαση δίνεται στο σχίσμα ενώ αν κάποιος εξετάζει τη δογματική συνοχή, η σημασία μετακινείται στην αίρεση.

Πίνακας περιεχομένων

Η Ορθοδοξία ως Χριστιανική έκφανση

Κύριο άρθρο Ορθόδοξη Εκκλησία

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ιδρυτής της Χριστιανικής Εκκλησίας, την οποία στην πλέον ανόθευτη μορφή θεωρούν ότι συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ιδρυτής της Χριστιανικής Εκκλησίας, την οποία στην πλέον ανόθευτη μορφή θεωρούν ότι συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Ο όρος Ορθοδοξία επικράτησε να χαρακτηρίζει τα παλαίφατα Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες της Ανατολής, από τα οποία απομακρύνθηκε για θεολογικούς και πολιτικούς λόγους η Εκκλησία της Ρώμης, και υποστηρίζουν ότι παρέμειναν πιστά στην ορθή "δόξα" (πίστη) της αρχαίας Εκκλησίας και τη δογματική διδασκαλία των επτά πρώτων Οικουμενικών Συνόδων.

Υπάρχουν τρεις κύριες εθνοτικές ομάδες Ορθοδόξων. Οι Έλληνες οι οποίοι εκφράζουν την Ελληνορθόδοξη - Βυζαντινή παράδοση του Χριστιανισμού και υφίστανται ως μήτρα των άλλων εκκλησιαστικών παραδόσεων. Οι Άραβες Μελχίτες που διατηρούν προσαρμοσμένο στην αραβική γλώσσα το Ελληνορθόδοξο λειτουργικό τυπικό και οι Σλάβοι των οποίων η λειτουργική παράδοση μετεξελίχθηκε από τη βυζαντινή βάση, επηρεαζόμενη από δυτικές επιρροές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερης λαμπρότητας τυπικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και επί τη βάσει της θεωρίας της διάδοχης Τρίτης Ρώμης.

Πηγή πίστεως της, η Ορθόδοξης Εκκλησίας θεωρεί την Θεία Αποκάλυψη δια της εμπειρίας των αγίων, όπως αυτή καταγράφεται στην Αγία Γραφή, τα εγκεκριμένα από τις Οικουμενικές Συνόδους Πατερικά κείμενα, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα Λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας, και την Υμνολογία της Εκκλησίας. Την εμπειρία αυτή των αγίων την ονομάζουμε: Ιερά Παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων θεωρούνται αυθεντίες στην ερμηνευτική της Αγίας Γραφής και τη Δογματική, όπως και οι πατέρες όλων των αιώνων.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία περιλαμβάνει :

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει κοινό διοικητικό κέντρο. Όλες οι Εκκλησίες θεωρούνται ίσης αξίας, φέρουσες μόνο πρεσβεία λειτουργικής τιμής. Η ενότητά της στηρίζεται στην "Κοινωνία Αγάπης" μεταξύ των Προκαθημένων και την αναγνώριση που λαμβάνουν, με "Ειρηνικές Επιστολές", από τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, βάσει της κανονικότητας της εκλογής τους από την Ιερά Σύνοδο της τοπικής Εκκλησίας που ανήκουν.

Ορθόδοξος Ιουδαϊσμός

Οι Σουνίτες ως αναφορά του ορθόδοξου Ισλαμισμού

Δείτε επίσης

Εξωτερικές συνδέσεις