Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πύλη:Ορθοδοξία/Ειδήσεις (αρχείο)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πίνακας περιεχομένων

31 Ιουλίου 2007

Στις 31 Ιουλίου 2007 απεβίωσε, σε ηλικία 92 ετών, ο Πατριάρχης Βουκουρεστίου Θεόκτιστος, ο οποίος ποίμανε την Εκκλησία της Ρουμανίας για 21 έτη. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στο ρουμανικό λαό, προς τον οποίο απηύθυναν συλλυπητήρια ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος και άλλοι Προκαθήμενοι Εκκλησιών. Η Ρουμανική Κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος για την ημέρα της κηδείας του Πατριάρχη.

Δείτε το άρθρο: Πατριάρχης Βουκουρεστίου Θεόκτιστος


8 Απριλίου 2007

Στο Πασχαλινό μήνυμά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μεταξύ άλλων αναφέρει «Ὁ θάνατος δέν εἶναι πλέον κυρίαρχος τῆς ζωῆς. Δέν εἶναι τό ἀναπόφευκτον τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ πλάξ τοῦ τάφου δέν σκεπάζει αἰωνίως τήν ὕπαρξίν μας μέ μίαν αἰώνιον σιωπήν. Ὁ λίθος, ὁ ὁποῖος ἔκλειε τήν θύραν τοῦ τάφου τοῦ Χριστοῦ, ἀποκεκύλισται, μετεκινήθη, καί ὁ Χριστός ἐξῆλθε θριαμβευτής, ἀνώτερος τοῦ θανάτου, ἀνέπαφος ἀπό τό κέντρον του, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν. Ἡ θύρα τοῦ τάφου ἔκτοτε ἔμεινεν ὄπισθέν Του ἀνοικτή δι᾿ ὅλους. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου ἐξέλιπε δι᾿ ὅσους θέλουν νά ἀκολουθήσουν τά ἴχνη Του, τά πάντα ἐπληρώθησαν χαρᾶς καί ἐλπίδος. «Ποῦ σου θάνατε τό κέντρον, ποῦ σου Ἅδη τό νῖκος;», ἐρωτᾷ θριαμβευτικῶς ὁ προκάτοχος ἡμῶν Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.»

Ολόκληρο το μήνυμα


22 Ιανουαρίου 2007

Στις 22 Ιανουαρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα την ανάγκη και τους σκοπούς του διαθρησκειακού διαλόγου. Μεταξύ άλλων ενδιαφερόντων, είπε «Ἀπό τῆς ἐν ἔτει 1453 διαδοχῆς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ὑπό τῆς Ὀθωμανικῆς, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον κατέστη ἐκπρόσωπος τῶν ἐν αὐτῇ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐνώπιον τοῦ Σουλτάνου. Ἑπομένως, εὑρίσκετο εἰς συνεχῆ διάλογον μετά τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου, ὄχι βεβαίως πάντοτε εἰς κατάστασιν ἰσότητος. Κατά τούς σχεδόν ἕξ αὐτούς αἰῶνας συμβιοῖ μετά τῶν μουσουλμάνων καί διαλέγεται μετ᾿ αὐτῶν εἰς διάφορα ἐπίπεδα καί μέ διαφόρους στόχους. Ὡς συνηθίζομεν νά λέγωμεν, ἔχομεν μετά τῶν μουσουλμάνων ἀδελφῶν μας τόν καθημερινόν διάλογον τῆς μετ᾿ ἀλλήλων συνυπάρξεως.»

Ολόκληρη η ομιλία


1 Ιανουαρίου 2007

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαιρετίζει την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες «προστίθενται καί ἐκεῖναι ἀπό σήμερον ἐπισήμως εἰς τήν ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει χορείαν τῶν Ὀρθοδόξων». Και συμπληρώνει, αφήνοντας αιχμές: «Τό παράδειγμα ἀμφοτέρων τῶν Χωρῶν ὀφείλει νά διδάξῃ καί ἄλλους ἐραστάς τῆς Εὐρώπης, ὅτι εἶναι κατορθωτή ἡ ἐπώδυνος ἔστω, πλήν ἀναγκαία, προσαρμογή καί ἐσωτερική ἀλλαγή καί ὅτι πάντως οὐδείς εἰσέρχεται εἰς τό δεῖπνον τοῦ γάμου ἄνευ τοῦ προκαθωρισμένου χιτῶνος· ὅστις χιτών, ἐννοεῖται, δέν δύναται νά φέρῃ κηλίδας αἵματος θυμάτων ἀδικίας καί παντοίων διακρίσεων.»

Ολόκληρο το μήνυμα


30 Νοεμβρίου 2006

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδεχόμενος τον Πάπα στο Φανάρι
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδεχόμενος τον Πάπα στο Φανάρι

Η ιστορική, και συγχρόνως πολύκροτη, επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κορυφώθηκε σήμερα, κατά την ημέρα της Θρονικής Εορτής του Αγίου Ανδρέα. Ο Πάπας παρέστη στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και συνυπέγραψε Κοινή Διακήρυξη με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες σύγκλισης των Εκκλησιών, η οποία ξεκίνησε με την άρση των αναθεμάτων του Σχίσματος του 1054 από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και τον Πάπα Παύλο ΣΤ΄ το 1964 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με μικρά και επίπονα βήματα...