Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ουρανομετρία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Το έργο "Ουρανομετρία" του Μπάγερ
Το έργο "Ουρανομετρία" του Μπάγερ

Ουρανομετρία λέγεται ο «Άτλας Ουρανού» που συντάχθηκε από τον Μπάγερ το 1603 και στον οποίο περιέχεται κατάλογος των αστέρων του Τύχωνα και με συμπλήρωση από τον Μπάγερ, καθώς και χάρτες των αστερισμών στους οποίους για πρώτη φορά οι αστέρες κατονομάζονται με τα (μικρά) γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου.

«Νέα Ουρανομετρία»: Ονομάζεται έτσι ο «Άτλας Ουρανού» που συντάχθηκε από τον Αργελάντερ και εκδόθηκε το 1843 στον οποίο περιέχονται 3.256 αστέρες του «βορείου ουράνιου ημισφαιρίου» στον οποίο περιλαμβάνονται χάρτες των αστερισμών.

«Ουρανομετρία Αργεντινή» ή Αργεντίνη: Ονομάζεται ο «Άτλας Ουρανού» που συντάχθηκε και εκδόθηκε από τον Γκούλντ το 1879 στο Αστεροσκοπείο της Κόρδοβας, στον οποίο περιέχονται 7730 αστέρες του νοτίου ουράνιου ημισφαιρίου.Αποτελεί δε συνέχεια της «Νέας Ουρανομετρίας» του Αργελάντερ. Περιέχει κατάλογο των αστέρων και χάρτες για την αναγνώριση αυτών. Την «Αργεντινή Ουρανομετρία» συμπλήρωσε αργότερα το 1904 ο Τομ ώστε η γνωστή πλέον «Νέα Αργεντινή Ουρανομετρία» να περιλαμβάνει σε σύνολο 489.662 αστέρες.(στοιχεία μέχρι 1955).

«Ουρανομετρία αξονική» ή «Νέα ουρανομετρία αξονική»: Ονομάζεται έτσι κατάλογος 2784 αστέρων του βορείου ουράνιου ημισφαιρίου μέχρι νότιας αποκλίσεως 10 μοιρών που συντάχθηκε από τον Πρίτσχαρντ και εκδόθηκε το 1885. Οι αστέρες του καταλόγου αυτού είναι όλοι ορατοί με γυμνό μάτι.