Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Παιδική λογοτεχνία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η παιδική λογοτεχνία είναι το σύνολο των αισθητικά δικαιωμένων κειμένων που είναι σε θέση να συμβάλλουν στη ψυχαγωγία των παιδιών και στην πνευματική τους καλλιέργεια, δηλαδή στην ανάπτυξη της ικανότητας για αντίληψη της ομορφιάς, στην ωρίμαση της προσωπικότητας και στη διαμόρφωση ελεύθερης συνείδησης.[1]

Η παιδική λογοτεχνία περιλαμβάνει: 1) Κείμενα πρωτότυπης παραγωγής. 2) Κριτικά κείμενα, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Κριτικής. 3) Eργασίες, οι οποίες προσεγγίζουν την πρωτότυπη παραγωγή της παιδικής λογοτεχνίας κατά τρόπο ερμηνευτικό και διδακτικό.

Σε σχέση με τη λογοτεχνία για ενηλίκους βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή σχέση γιατί: 1) Η λογοτεχνία για παιδιά διαβάζεται απο ενηλίκους οι οποίοι συχνά λειτουργούν ως λογοκριτές και αναλόγως επιτρέπουν ή απαγορεύουν στα παιδιά ένα συγκεκριμένο ανάγνωσμα. 2) Η μία τροφοδοτεί την άλλη ώστε να διαπιστώνεται μια σχέση αμοιβαιότητας, εφόσον κείμενα γραμμένα για παιδιά είναι δυνατόν να μεταμορφωθούν σε κείμενα για ενηλίκους και το αντίστροφο, κείμενα για ενηλίκους να διασκευαστούν σε κείμενα για παιδιά.

Θεματογραφία παιδικού μυθιστορήματος

 • Αστυνομικό μυθιστόρημα.
 • Μυθιστόρημα περιπέτειας.
 • Ηθογραφικό μυθιστόρημα.
 • Ιστορικό μυθιστόρημα.
 • Μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας.
 • Ζητήματα της καθημερινότητας με τη μορφή ημερολογιακών καταγραφών ή όχι.
 • Κείμενα που περιγράφουν φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και του περιθωρίου.
 • Κλασικά κείμενα της ελληνικής αρχαιότητας ή της Αγίας Γραφής.
 • Μυθιστόρημα εξέλιξης(Bildungstromman)
 • Ταξιδιωτική πεζογραφία.

Περίοδοι της Νεοελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας

 • Α' περίοδος: 1835-1858
 • Β' περίοδος: 1858-1917
 • Γ' περίοδος: 1917-1940
 • Δ' περίοδος: 1940-1974
 • Ε' περίοδος: 1974-σήμερα.[2]

Πηγές

 1. Δ.Γιάκου, Ιστορία της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας απο το ΙΘ' αιώνα έως και σήμερα, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 1989 και Άντα Κατσίκη-Γκιβάλου, Το θαυμαστό ταξίδι, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1995.
 2. Αντώνης Δελώνης, Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία 1835-1985. Απο τις πρώτες ρίζες μέχρι σήμερα, εκδ. Ηράκλειτος, Αθήνα 21990