Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Παρασιτολογία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Παρασιτολογία (Parasitology) είναι μια συνολική επιστήμη με κύριο αντικείμενο την έρευνα, εξέταση και καταστολή των παρασίτων.

Αντικείμενο της παρασιτολογίας είναι επίσης και η γενική ταξινόμηση από την οποία και ακολουθεί η συστηματική μελέτη των παρασίτων με βάση κυρίως τη βιολογία τους. Συνέπεια αυτού είναι η σύγχρονη σχετικά παρασιτολογία να διακρίνεται σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους όπως είναι η κτηνιατρική παρασιτολογία που εξετάζει τα ζωοπαράσιτα, η γεωργική παρασιτολογία που εξετάζει τα φυτοπαράσιτα και η ιατρική παρασιτολογία που σε συνδυασμό με τη μικροβιολογία εξετάζει τα παράσιτα που προσβάλλουν τον άνθρωπο.

Η ιστορία της παρασιτολογίας είναι διάσπαρτη σε άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως, η ζωολογία, η φυτολογία και η ανθρωπολογία. Η μεγάλη ανάπτυξή της οφείλεται βεβαίως στην ανακάλυψη του μικροσκοπίου τον 17ο αιώνα οπότε και άρχισε να αναπτύσσεται συστηματικά.