Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Παρτιτούρα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Παρτιτούρα
Παρτιτούρα

Παρτιτούρα (εκ της ιταλικής partitura) ονομάζεται μουσικό βιβλίο ή φυλλάδιο που περιέχει όλα τα μέρη μιας μουσικής σύνθεσης.

Τα κάθ εκάστου μέρους της σύνθεσης αυτής γράφονται σε παράλληλα μουσικά πεντάγραμμα από άνω προς τά κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά συνήθως επί της αυτής σελίδας. Τα δε μέτρα αυτής γράφονται επί της αυτής καθέτου κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι φθόγγοι με τους οποίους αποδίδονται οι ήχοι, που θα πρέπει ν΄ ακουσθούν ταυτόχρονα, να βρίσκονται ακριβώς οι μεν κάτω από τους δε.

Η "ταξιθέτηση" των οργάνων και των φωνών γίνεται πάντα από τα οξύτερα προς τα βαρύτονα τηρουμένης έτσι της σειράς εκ των άνω προς τα κάτω. Δεν είναι όμως και σπάνιες οι διάφορες παραλλαγές του κανόνα αυτού ιδίως σε παρτιτούρες όπερας (μελοδράματος) όπου η ταξιθέτηση αυτή γίνεται κατά διάφορο κάθε φορά τρόπο.

  • Στην ελληνική γλώσσα η παρτιτούρα ονομάζεται (με πολύ σπάνια χρήση του όρου), μερολόγιον.