Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πατριαρχείο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πατριαρχείο χαρακτηρίζεται ο οίκος του αρχηγού της Πατριάς - Η έδρα του Πατριάρχη. Το οίκημα που διαμένει ο Πατριάρχης, η Πνευματική Περιφέρεια αρμοδιότητας του Πατριάρχη το άλλοτε λεγόμενο "κλίμα" αλλά και το όνομα της Εκκλησίας ενός τόπου που έχει αναχθεί στο βαθμό του Πατριαρχείου (εκκλησιαστικά).

Τα Πατριαρχεία διακρίνονται σε "Πρεσβυγενή" (αρχαιότερα) και "Νεοπαγή" (τα νεώτερα).


Τα "Πρεσβυγενή Πατριαρχεία" είναι τέσσερα (άλλοτε πέντε*):

(*) Ήταν και το Πατριαρχείο Ρώμης, το οποίο όμως διέκοψε την πλήρη κοινωνία με τα Πατριαρχεία της Ανατολής, κατά το Σχίσμα του 1054)


Τα "Νεοπαγή Πατριαρχεία" είναι


Όλες οι άλλες αναγνωρισμένες ορθόδοξες χριστιανικές περιφέρειες αποτελούν τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες (Εκκλησία της Ελλάδος, Εκκλησία της Κύπρου, Εκκλησία της Πολωνίας και Εκκλησία της Αλβανίας και "μή Αυτοκέφαλες" υπαγόμενες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με το όνομα "Αρχιεπισκοπές", Ημιαυτόνομες όπως η Αρχιεπισκοπή Κρήτης και "μή αυτόνομες" Αρχιεπισκοπές και Μητροπόλεις.


Σημ. Η σειρά παράθεσης των Πατριαρχείων (εκτός του Οικουμενικού) δεν είναι κατά αρχαιότητα αφού λαμβάνεται πάντα υπ' όψη γι αυτήν ο χρόνος εκλογής του κάθε Πατριάρχη ή Αρχιεπισκόπου (για τις άλλες Εκκλησίες).

(Σε αντιδιαστολή αλλά και σύνδεση (- σχέση) στο τίτλο Πατήρ - Πατριάρχης Πατριαρχείο, για τις υποδεέστερες εκκλησιαστικές περιφέρειες δίδεται ο τίτλος Μήτηρ - Μητροπολίτης, Μητρόπολη).