Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πληροφορική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Πληροφορική (αγγλ. informatics) ως επιστήμη (αγγλ. science) μελετά τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη διαχείριση, τους μετασχηματισμούς και τη μετάδοση πληροφοριών (αγγλ. information). Διαθέτει αυτόνομους τρόπους σκέψης και ιδιαίτερες µεθόδους. Διαθέτει, επίσης, τη δική της ηθική.

Η Πληροφορική ως τεχνική, δηλαδή ως μηχανική (αγγλ. engineering), αναπτύσσει συσκευές και συστήματα αυτόματης διαχείρισης δεδομένων (αγγλ. data) και ανταλλαγής πληροφοριών. Διαθέτει πολύπλοκα εργαλεία και μεθοδολογίες προδιαγραφής, σχεδίασης, κατασκευής, δοκιμής και επικύρωσης των συσκευών και των συστημάτων που αναπτύσσει ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιση λειτουργία τους σε σχέση με τον πρακτικό σκοπό τους. Ο ρόλος της υπολογιστική μηχανής, από θεωρητικής και πρακτικής πλευράς, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Εξίσου, όμως, σημαντική, αν όχι και σημαντικότερη, είναι η ανθρωπιστική διάσταση που έχει να κάνει με τη χρήση και ουσιαστική αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων συσκευών και συστημάτων από μεμονωμένα πρόσωπα ή οργανισμούς.

Η χρήση του όρου Πληροφορική στην καθημερινή γλώσσα σε ένα πρώτο πλαίσιο συνδέεται µε τεχνικά ζητήµατα και περιορίζεται στη χρήση ενός συγκεκριµένου τύπου υπολογιστικής µηχανής, χωρίς να επεκτείνεται στις δυνατότητες και, κυρίως, στον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής των υπολογιστικών μηχανών. Σε ένα δεύτερο πλαίσιο ο όρος Πληροφορική χρησιμοποιείται όπως τον εννοούμε εδώ, όπου η Πληροφορική δεν είναι πλέον ούτε μόνον η επιστήµη των υπολογιστών (αγγλ. computer science), όπως η αστρονοµία δεν είναι η επιστήµη των τηλεσκοπίων και η µετεωρολογία δεν είναι η επιστήµη των μετεωρολογικών οργάνων, ούτε μόνον η μηχανική των υπολογιστών (αγγλ. computer engineering), όπως η ηλεκτρολογία δεν είναι η μηχανική των ηλεκτρικών συσκευών. Είναι τη σύνθεση των δύο αυτών αρχικώς διακριτών κλάδων συμπεριλαμβάνοντας και τον κλάδο των τηλεπικοινωνών καθώς και τον κλάδο της ηλεκτρονικής.

Πληροφορικός

Πληροφορικός είναι ο απόφοιτος τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (επιστήμονας, μηχανικός ή τεχνολόγος).

Δείτε επίσης

Εξωτερικοί σύνδεσμοι