Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πολιτική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο πολιτική εννοείται το σύνολο των διαδικασιών, μέσω των οποίων μικρές ομάδες ανθρώπων οργανώνονται και λειτουργούν, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις και να παρέχουν κατευθύνσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε θέματα διοίκησης ή διακυβέρνησης σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων. Ο όρος εφαρμόζεται τόσο σε κυβερνήσεις κρατών για τον τρόπο διακυβέρνησης και χειρισμού των διαφόρων υποθέσεων, όπως επίσης και σε οργανισμούς, εταιρείες και άλλες οργανώσεις. Η πολιτική είναι συνυφασμένη με την εξουσία και τη δύναμη που πηγάζει από αυτή.

Η άσκηση της πολιτικής αποτελεί τέχνη και επιστήμη και αφορά σε ιδέες και στον τρόπο εφαρμογής τους, τόσο σε ζωτικά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης και υπόστασης (ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, πολιτισμός, κτλ), καθώς επίσης και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο, στον πολίτη, στον εργαζόμενο, κτλ. Όταν η πολιτική μεταρέπεται στην τέχνη για να διατηρηθεί ή να κατακτήσει ένα κόμμα την εξουσία ως αυτοσκοπός, τότε υπεισέρχεται η διαφθορά, η κατάχρηση εξουσίας, το "χρήμα" και οι περισσότεροι πολίτες απογοητεύονται και παύουν να ενδιαφέρονται για αυτά που τους αφορούν.


Η έννοια της πολιτικής έχει συγκεκριμένο περιέχομενο από τότε που οι άνθρωποι την θέσπισαν ως τρόπο οργάνωσης και επίλυσης των διαφορών τους. Κι αυτό γιατί δεν ήταν δεδομένη ούτε και αναπόφευκτη. Οι ανθρώπινες κοινωνίες έζησαν για πολλά χρόνια και χωρίς της πολιτική. Εντούτοις πριν καταγραφεί το οτιδήποτε θα πρέπει να γίνει μια εννοιολογική διευκρίνηση που είναι συνηθισμένη διεθνώς , ενθάδε όμως όχι και τόσο αυτονόητη. Η διάκριση των όρων politics και policy , συνηθισμένη στους Αγγλοσάξωνες , δεν έχει υιοθετηθεί εν Ελλάδι και έτσι όταν κανείς αναφέρεται στον όρο πολιτική να μην γίνεται κατανοήτο αν αναφέρεται στο παίγνιο της πολιτικής (χειραγώγηση, προπαγάνδα, παιχνίδια εξουσίας κλπ) ή στην πολιτική ως μοφροπλαστική των κοινωνικών ανησυχιών τέχνη που ο Αριστοτέλης την συγκρίνει με την Αρχιτεκτονική (καθόλου τυχαίο αφού προυποτίθεται το σχέδιο ήτοι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των δράσεων). Σε κάθε περίπτωση η βιβλιογραφία είναι αχανής και δεν εξαντλείται στις ιδεολογικές ταμπέλες. Αυτές είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ποιά είναι η γνώμη σας?

Δείτε επίσης