Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πρισματικός αστρολάβος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Πρισματικός αστρολάβος είναι ένα αστρονομικό όργανο αλλά και ναυτιλιακό καθώς επίσης και τοπογραφικό.
Ως ναυτιλιακό ή τοπογραφικό όργανο χρησιμοποιείται στον καθορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων ενός τόπου καθώς επίσης και της ακριβούς ώρας και των συντεταγμένων των αστέρων. Ως αστρονομικό όργανο, χρησιμοποιείται για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους ενός ουράνιου σώματος στην ουράνια σφαίρα. Περιλαμβάνει ένα ισόπλευρο πρίσμα (με μια από τις επιφάνειες του κάθετα τοποθετημένη), το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον αντικειμενικό φακό του αστρολάβου και πάνω από ένα οριζόντιο κάτοπτρο, που σχηματίζεται από έναν δίσκο υδράργυρου. Η εικόνα του ουράνιου αντικειμένου καθώς και η αντανάκλαση του στο κάτοπτρο αντανακλώνται στην εσωτερική επιφάνεια του πρίσματος. Οι δυο εικόνες που δημιουργούνται συγκλίνουν όταν η γωνιώδης απόσταση του αντικειμένου από το ζενίθ (ζενίθια απόσταση) σχηματίζει γωνία ίση με το μισό της γωνίας της ηγούμενης άκρης του πρίσματος.

Με το όργανο αυτό επιτυγχάνεται ακρίβεια μετρήσεων παρόμοια με εκείνη που παρέχουν τα μεσημβρινά τηλεσκόπια. Όμως το όργανο αυτό ο "πρισματικός αστρολάβος" είναι γεγονός ότι πλεονεκτεί του μεσημβρινού τηλεσκοπίου κατά το ότι δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση.

Δείτε επίσης