Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Προσωρινή Κυβέρνηση της Βορείου Ηπείρου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η προσωρινη κυβέρνηση της Βόρειας Ηπείρου ιδρύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1914. Η αυτονομία της αποφασίστηκε στο συνέδριο των Ελλήνων αντιπροσώπων της Βορείας Ηπείρου. Προσωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο Γεώργιος-Χριστάκης-Ζωγράφος. Την αυτονόμια της αναγνώρισαν και οι μεγάλες δυνάμεις με την Συμφωνία της Κέρκυρας το Μάιο του 1914 αλλά αρνούνταν να την εγγυηθούν λόγω των συμφερόντων τους στην περιοχή των Βαλκανίων.