Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πρωτογλώσσα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως πρωτογλώσσα εννοείται εκείνη η γλώσσα που προηγείται ως κοινός πρόγονος μιας ομάδας δεδομένων γλωσσών, ή σε ένα σύστημα επικοινωνίας -κατά τη διάρκεια μιας γλωσσογονίας- που δεν είναι δυνατόν να αποκληθεί γλώσσα.

Ως σχετική πρωτογλώσσα εννοείται εκείνη η γλώσσα που απεικονίζει κάποια πρώιμη κατάσταση μιας γλωσσικής οικογένειας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρωτογλώσσα δεν είναι γνωστή και χρειάζεται να ανασυντεθεί από συγκριτικά διαφορετικά μέλη της γλωσσικής οικογένειας, για την οποία είναι διαθέσιμα γραπτά αρχεία. Παραδείγματα είναι η Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή και η Πρωτομπαντού. Ενίοτε η πρωτογλώσσα είναι γνωστή από επιγραφές. Γνωστό παράδειγμα τέτοιας πρωτογλώσσας είναι η Πρωτοσκανδιναβική γλώσσα. Η Παγκόσμια πρωτογλώσσα είναι θεωρητική γλώσσα από την οποία υποτίθεται ότι προέκυψαν όλες οι γλώσσες.

Η απόλυτη πρωτογλώσσα, όπως καθορίζεται από τον γλωσσολόγο Ντέρεκ Μπίκερτον (Derek Bickerton), είναι μια πρωτόγονη μορφή επικοινωνίας από την οποία λείπει:

  • πλήρως ανεπτυγμένη σύνταξη.
  • χρόνοι, βοηθητικά ρήματα, κ.λπ.
  • κλειστό (δηλ. μη λεξικογραφημένο ή μη δυνάμενο να λεξικογραφηθεί) λεξιλόγιο.

Ο ίδιος υποθέτει πως η γλώσσα εξελίχθηκε από αυτό το είδος πρωτογλώσσας σε μια γλωσσολογική "μεγάλη έκρηξη", υπόθεση στην οποία αντιτίθεται πλήρως ο Τέρενς Ντήκον με το βιβλίο του The Symbolic Species.


το παρόν λήμμα αντλεί τις πληροφορίες του από το αντίστοιχο της αγγλικής Wikipedia.