Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι υποειδικότητα της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης και περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων , ώστε ο ειδικευμένος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

Πίνακας περιεχομένων

Ιστορική Αναδρομή

Η ειδικότητα στην Ελλάδα

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική ξεκίνησε στην Ελλάδα -όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου- ως ειδικότητα της οδοντιατρικής επιστήμης, λόγω της στενής συνάφειας της αισθητικής και της λειτουργίας του προσώπου με το στοματογναθικό σύστημα. Στα χρόνια που πέρασαν, με την συνεχή διεύρυνση του φάσματος της ειδικότητας, φάνηκε η ανάγκη να ενταχθεί η ιατρική εκπαίδευση στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Έτσι το 2001 καθιερώθηκε η ένταξη του πτυχίου της Iατρικής σαν απαραίτητη προϋπόθεση για τη απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας. Από το 2004, η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Ελλάδα θεωρείται και τυπικά πλέον ως ειδικότητα της Οδοντιατρικής και Ιατρικής επιστήμης. Mε αυτές τις ρυθμίσεις η ειδικότητα στη χώρα μας εναρμονίστηκε με τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι χώρες τις Eυρωπαϊκής Ένωσης.

Η ειδικότητα στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, και ειδικά στις χώρες της Ε.Ε., η ειδικότητα ακολούθησε διαφορετικούς δρόμους σε διάφορες χώρες. Στην Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, η ειδικότητα ανήκει στις Ιατρικές ειδικότητες και απαιτεί πτυχίο Ιατρικής και βεβαίωση παρακολουθήσεως διετούς προγράμματος σπουδών στην Οδοντιατρική. Στην Βρετανία, την Ιρλανδία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και την Φιλανδία, η ειδικότητα ανήκει στις Ιατρικές ειδικότητες και απαιτεί πτυχίο Ιατρικής και πτυχίο Οδοντιατρικής. Στη Δανία, την Σουηδία και την Ολλανδία, η ειδικότητα ανήκει στις Οδοντιατρικές ειδικότητες. Οι χώρες Δανία και Σουηδία πρόκειται να καθιερώσουν ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ειδικότητας και το πτυχίο Ιατρικής, εκτός από εκείνο της Οδοντιατρικής, ενώ η Ολλανδία ήδη το καθιέρωσε.

Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην ειδικότητα της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής περιλαμβάνει:

Θεωρητική εκπαίδευση

 • Μέθοδοι διάγνωσης των ανωμαλιών, βλαβών, νοσημάτων και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, προσώπου, σπλαγχνικού κρανίου και των γύρω ιστών.
 • Αναγνώριση των κλινικών εκδηλώσεων των συστηματικών νόσων στην παραπάνω περιοχή.
 • Μέθοδοι διερεύνησης και βιοψίας.
 • Αντιμετώπιση επειγουσών γναθοπροσωπικών περιπτώσεων.
 • Γενικές αρχές της εφαρμογής της χειρουργικής επιστήμης.
 • Επανορθωτική και αισθητική Χειρουργική προσώπου.
 • Επούλωση τραύματος - δερματικά μοσχεύματα - αλλομοσχεύματα.
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων τραχηλοπροσωπικής χώρας με μυϊκούς, μυοδερματικούς , σύνθετους κρημνούς, όπως και με τεχνικές μικροχειρουργικής.
 • Όγκοι σπλαγχνικού κρανίου τραχήλου παίδων και ενηλίκων.
 • Κρανιοπροσωπικές διαμαρτίες διαπλάσεως.
 • Φυσιολογία και Παθολογία των σιελογόνων αδένων.

Πρακτική εκπαίδευση

 • Χειρουργική Στόματος - Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
 • Αντιμετώπιση τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων.
 • Τραυματολογία του Στοματο-γναθο-προσωπικού συμπλέγματος και των γύρω ιστών.
 • Προπροσθετική χειρουργική με χρήση ελεύθερων και μισχωτών κρημνών και την τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων ή αλλομοσχευμάτων στην άνω και κάτω γνάθο, οδοντικά και γναθοπροσωπικά εμφυτεύματα.
 • Επανορθωτική χειρουργική μαλακών και σκληρών ιστών του προσώπου - μικροχειρουργική.
 • Ορθογναθική, κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες και αισθητική χειρουργική του προσώπου.
 • Προσωπαλγίες.
 • Διατατική οστεογένεση προσωπικού κρανίου.
 • Χειρουργική και παθολογία νόσων του γναθιαίου άντρου.
 • Χειρουργική καλοήθων - κακοήθων όγκων και κύστεων στοματογναθοπροσωποτραχηλικής περιοχής.
 • Χειρουργική και παθολογία κροταφογναθικής διαρθρώσεως.
 • Αντιμετώπιση συγγενών κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών (χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστιών κ.α.).
 • Χειρουργική καλοήθων και κακοήθων παθήσεων των σιελογόνων αδένων.
 • Θεραπεία κάθε άλλης βλάβης των μαλακών και σκληρών ιστών που απαιτούν χειρουργική παρέμβαση στη στοματογναθοπροσωποτραχηλική περιοχή.
 • Εφαρμογές laser στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική.
 • Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική.
 • Επανορθωτική Μικροχειρουργική στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική.
 • Εκπαίδευση στους υπερήχους στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή.

Διαδικασία Ειδίκευσης

Διάρκεια Ειδίκευσης

Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

 • Α' Περίοδος: Δώδεκα (12) μήνες Χειρουργική,
 • Β' Περίοδος: σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργική Στόματος, γνάθων και προσώπου.

Προϋποθέσεις Ειδίκευσης - Εξετάσεις Επιλογής

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι η πρώτη ειδικότητα στην Ελλάδα που καθιέρωσε το σύστημα προεπιλογής των ειδικευομένων μέσω ετησίων εξετάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις εξετάσεις αυτές είναι η κατοχή και των δύο πτυχίων, δηλαδή της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής.

Νοσοκομεία που παρέχουν θέσεις ειδίκευσης στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Πλήρης Ειδικότητα

 • Αθήνα
  • Γ.Ν. Αθηνών "ΚΑΤ"
  • Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηματάς"
  • Γ.Ν. Αθηνών "Ιπποκράτειο"
  • Γ.Ν. Αθηνών "Ευαγγελισμός" Πανεπιστημιακή Κλινική
 • Θεσσαλονίκη
  • Γ.Ν. Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου" Πανεπιστημιακή Κλινική
 • Ηράκλειο
  • ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου
 • Ιωάννινα
  • Γ.Ν. Ιωαννίνων "Χατζηκώστα"

Μερική Ειδικότητα

 • Θεσσαλονίκη
  • Αντικαρκινικό Ινστιτούτο "Θεαγένειο"

Νοσοκομεία με θέσεις υπεραρίθμων για γιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΕΣΥ

 • Αθήνα
  • Γ.Ν. Αθηνών "ΚΑΤ"
  • Γ.Ν. Αθηνών "Ευαγγελισμός" Πανεπιστημιακή Κλινική
 • Θεσσαλονίκη
  • Γ.Ν. Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου" Πανεπιστημιακή Κλινική

Συνδέσεις