Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Συζυγία (γραμματική)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στη γραμματική, συζυγία είναι ένα σύνολο ρημάτων που έχουν ιδιαίτερη χαρακτηριστική κλίση.

Στα ελληνικά, ξεχωρίζουμε 2 συζυγίες, ανάλογα με τη μορφή που έχουν στο α' πρόσωπο του ενεστώτα.

Πρώτη συζυγία

  • Ενεργητική φωνή : ξύν-ω
  • Παθητικη φωνή  : ξύν-ομαι

€==Δεύτερη συζυγία==

  • Ενεργητική φωνή : γαργαλ-ώ
  • Παθητικη φωνή  : γαργαλ-ιέμαι