Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Υψόμετρο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το υψόμετρο είναι η κάθετη απόσταση ενός αντικειμένου σε σχέση με ένα καθορισμένο επίπεδο αναφοράς. Συνήθως το υψόμετρο μετριέται ως η κάθετη απόσταση (υψομετρική διαφορά) ενός τόπου από το επίπεδο της θάλασσας (Μέση Στάθμη Θάλασσας), ενώ για πιο ακριβείς μετρήσεις χρησιμοποιείται το γεωειδές. Στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την αεροναυτιλία το υψόμετρο υπολογίζεται σε πόδια, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις σε μέτρα.

Το υψόμετρο αποτελεί απαραίτητο γεωγραφικό στοιχείο "καθ΄ ύψους" προσδιορισμού κάθε γεωγραφικού τόπου (ξηράς), παράλληλα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες αυτού. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα από τα ελληνικά χωριά το μεγαλύτερο υψόμετρο κατέχει η Βίγλα Φλώρινας (1.550 μ.) και το χαμηλότερο η Κεραμωτή Καβάλας (1 μ.). Γενικά τα παράλια χωριά και οι λιμένιες πόλεις έχουν μέσο υψόμετρο 5 - 7 μ.