Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Φαρμακολογία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Φαρμακολογία είναι η βιολογική επιστήμη που μελετά τα φάρμακα και ασχολείται με ό,τι έχει σχέση μ'αυτά και με τις βιολογικές τους ενέργειες. Ανάμεσα στους κλάδους της είναι οι εξής:

  • Φαρμακογνωσία
  • Φαρμακοχημεία (φαρμακευτική χημεία)
  • Φαρμακοτεχνία
  • Φαρμακοκινητική
  • Φαρμακοδυναμική
  • Μοριακή φαρμακολογία
  • Φαρμακογενετική
  • Ψυχοφαρμακολογία
  • Ανοσοφαρμακολογία