Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Φραγκοκρατία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ο Λέων, σύμβολο της Βενετίας, περιστοιχισμένος από λόγχες της εποχής. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα
Ο Λέων, σύμβολο της Βενετίας, περιστοιχισμένος από λόγχες της εποχής. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα

Με τον όρο Φραγκοκρατία χαρακτηρίζεται η χρονική περίοδος από τις αρχές του 13ου αιώνα μέχρι του 16ου αιώνα κατά την οποία και κυριάρχησαν στον ελλαδικό χώρο οι Φράγκοι και ειδικότερα οι Δυτικοί ευρωπαϊκοί λαοί, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που έδιναν οι Βυζαντινοί για όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της Δύσης.