Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Φωνόνιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Τα φωνόνια αντιστοιχούν σε κανονονικούς ιδιορυθμούς ταλαντώσεων του κρυσταλλικού πλέγματος των στερεών υλικών.
Τα φωνόνια αντιστοιχούν σε κανονονικούς ιδιορυθμούς ταλαντώσεων του κρυσταλλικού πλέγματος των στερεών υλικών.

Το φωνόνιο (phonon) στη φυσική, είναι ένας κβαντισμένος τρόπος μηχανικών ταλάντωσεων του κρυσταλλικού πλέγματος ενός στερεού σώματος. Τα φωνόνια παίζουν σημαντικό ρόλο στη θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών. Οι ταλαντώσεις μεγάλου μήκους κύματος μέσα στα στερεά, όταν αναλυθούν με κβαντομηχανικούς όρους (σύμφωνα με τις αρχές του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού) περιγράφονται με φωνόνια που παράγουν και διαδίδουν τον ήχο στα στερεά.