Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χαρακτηριστική ομάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στην Οργανική χημεία χαρακτηριστική ομάδα ονομάζεται ο υποκαταστάτης εκείνος, ατόμων υδρογόνου που προσδίνει στην οργανική ένωση ιδιαίτερες χαρακτηριστικές ιδιότητες.

Κάθε τέτοια ομάδα προσδιορίζει τις οργανικές ενώσεις αντίστοιχα σε χημικές τάξεις.
Κυριότερες χαρακτηριστικές ομάδες είναι:

  1. Η υδροξυομάδα -OH
  2. Η αλδεϋδομάδα -CHO
  3. Η καρβοξυομάδα -COOH
  4. Η κυανομάδα -CN
  5. Η σουλφονομάδα -SO3H
  6. Η νιτρομάδα -NO2
  7. Το Αλογόνο
  8. Η αιθερομάδα -C-O-C-
  9. Η κετονομάδα -C-CO-C- και
  10. Η εστερομάδα -COO-C-.