Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χημική εξίσωση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο Χημική εξίσωση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε συμβολική περιγραφή ή γραφική παράσταση μιας χημικής αντίδρασης. Στη χημική εξίσωση γίνεται χρήση των χημικών τύπων των ουσιών. Έτσι τα "αντιδρώντα" μέρη εξισώνονται με τα "προϊόντα" που όμως αντί του συμβόλου της ισότητας (=) συνδέονται με βέλος (), με φορά προς τα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι πρό των χημικών τύπων τοποθετούνται αριθμητικοί συντελεστές (οι ίσοι της μονάδας παραλείπονται) προκειμένου έτσι η παράσταση της χημικής εξίσωσης να περιλαμβάνει τις ποσότητες των ουσιών που λαμβάνουν μέρος. Επίσης κάθε παράσταση χημικής εξίσωσης οφείλει να είναι ισορροπημένη που σημαίνει ότι και τα δύο μέλη της (αντιδρώντα - προϊόντα) θα πρέπει να απεικονίζουν ίσο αριθμό ατόμων από κάθε χημικό στοιχείο.

Το μεγαλύτερο μέρος των χημικών εξισώσεων είναι ανάλογο των τεσσάρων κύριων τύπων των χημικών αντιδράσεων οι οποίες και είναι:

  1. Σε αντιδράσεις σύνθεσης, ο τύπος εξίσωσης είναι: Α + Β → ΑΒ
  2. Σε αντιδράσεις διάσπασης, ο τύπος εξίσωσης είναι: ΑΒ → Α + Β
  3. Σε αντιδράσεις υποκατάστασης, ο τύπος εξίσωσης είναι: ΑΒ + Γ → ΓΒ + Α και
  4. Σε αντιδράσεις ανταλλαγής, ο τύπος εξίσωσης είναι: ΑΒ + ΓΔ → ΑΔ + ΓΒ