Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χημική ουσία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Χημική ουσία ονομάζεται οποιαδήποτε υλική ουσία που βρίσκεται γύρω μας και κατ΄ επέκταση στο Σύμπαν και αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης της Χημείας. Η "χημική ουσία" χρησιμοποιείται ή λαμβάνεται μετά από μια διαδικασία στη Χημεία. Απαντάται είτε ως στοιχείο, είτε ως ένωση, είτε ως ένα μίγμα επ' αυτών. Μετά τα παραπάνω ως χημική ουσία μπορούμε να ονομάζουμε κάθε υλικό που έχει συγκεκριμένη ταυτότητα όπως για παράδειγμα ο σίδηρος, το αλάτι, η ζάχαρη, το λάδι, η παραφίνη, το οινόπνευμα κλπ.

Μια δημοφιλής επίσης έννοια του όρου "χημική ουσία" είναι ως «ένα προϊόν της χημικής βιομηχανίας». Υπό αυτήν τη μορφή όμως ο όρος μπορεί να υποδηλώνει ότι είναι "αφύσικη" και ίσως επιβλαβής, ακόμα και όταν τέτοιοι φόβοι είναι αδικαιολόγητοι.

Είδη χημικών ουσιών

  • Ένα χημικό στοιχείο είναι μια ουσία που δεν μπορεί να αλλάξει ή να διαιρεθεί σε διαφορετικές ουσίες με συνηθισμένες χημικές μεθόδους . Το μικρότερο σωματίδιο ενός τέτοιου στοιχείου είναι ένα άτομο, το οποίο αποτελείται από τα ηλεκτρόνια που κεντροθετούνται γύρω από ένα πυρήνα πρωτονίων και νετρονίων.
  • Μια χημική ένωση είναι μια ουσία που αποτελείται από δύο ή περισσότερα χημικά στοιχεία που συνδυάζονται χημικά σε σταθερές αναλογίες.
  • Ένα μίγμα ουσιών.
  • Ένα μόριο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου ή μιας ένωσης που διατηρεί τα χημικά χαρακτηριστικά του στοιχείου ή της ένωσης.
  • Ένα ιόν είναι ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων με καθαρό ηλεκτρικό φορτίο, που έχει χάσει (κατιόν) ή κερδίσει (ανιόν) ένα ηλεκτρόνιο.

Σημαντικότερες ουσίες

Οι πλέον συνηθισμένες αλλά και ταυτόχρονα οι σπουδαιότερες ουσίες στη φύση, στον πλανήτη Γη είναι ο αέρας και το νερό.

Χωρίς αέρα και νερό κάθε έμβια γήινη ζωή θα ήταν καταδικασμένη. Το ανθρώπινο σώμα κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελείται από νερό, ενώ χιλιάδες λίτρα αέρα εισπνέει και εκπνέει καθημερινά.

Ο άέρας και το νερό είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και κατά μέγα μέρος σε πολλές διαδικασίες της Χημείας και της Βιομηχανίας


Το αρχικό άρθρο βασίσθηκε στο αντίστοιχο άρθρο της Αγγλικής Wikipedia.