Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χριστιανικός κόσμος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Ποσοστό Χριστιανών επί του συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας.
Ποσοστό Χριστιανών επί του συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας.

Ο όρος Χριστιανικός κόσμος (μεταφρ. δαν. του αγγλ. Christendom) αναφέρεται στο σύνολο της επικράτειας και της τάξης πραγμάτων που διαμορφώνεται από τα άτομα που δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί.

Αν και χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι οι όροι «Χριστιανισμός» (αγγλ. Christianism) και «Χριστιανοσύνη» (αγγλ. Christianity), οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται επίσης για να δηλώσουν τη θρησκεία των Χριστιανών ως ιδεολογικό και ηθικό σύστημα αξιών και δογμάτων που προέρχεται από τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού. Ορισμένοι διαχωρίζουν τον «Χριστιανισμό» από την «Χριστιανοσύνη» μεταξύ ενός εφαρμοσμένου και οργανωμένου συστήματος χριστιανικών θρησκευτικών αξιών και του ιδεώδους, πρωτότυπου μηνύματος του ηγέτη του χριστιανικού θρησκευτικού κινήματος, του Ιησού Χριστού.