Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χρόνος αδράνειας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Χρόνο αδράνειας ή λανθάνοντα χρόνο ή χρόνο απόκρισης καλούμε την χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην στιγμή που ξεκινάει να δουλεύει ένα σύστημα, πιθανώς έπειτα από εξωτερικό ερέθισμα, και στην στιγμή που γίνεται ορατό στο περιβάλλον το αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος. Η λέξη λανθάνων υποδηλώνει το γεγονός ότι κατά την περίοδο αυτή το αποτέλεσμα είναι ακόμα κρυφό, δυνητικό, όχι ακόμα παρατηρήσιμο.


Δείτε επίσης