Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

CD

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Οπτικός δίσκος
Οπτικός δίσκος

Το CD (Compact Disk) είναι ένας οπτικός δίσκος που χρησιμοποιείται για αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων ή για αποθήκευση ψηφιακού ήχου. Το CD, είναι διαθέσιμο στην αγορά από τα τέλη του 1982 και παραμένει ως τυποποιημένο φυσικό μέσο για τις εμπορικές μουσικές καταγραφές έως σήμερα. Το μουσικό CD αποτελείται από μια ή περισσότερες στερεοφωνικές διαδρομές που αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας τη δεκαεξάμπιτη κωδικοποίηση PCM σε ένα ρυθμό δειγματοληψίας 44,1 kHz ανά κανάλι. Με βάση την αρχική τους τυποποίηση τα CDs έχουν μια διάμετρο 120 χιλ. ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης τους σε ασυμπίεστο ψηφιακό ήχο είναι 74 λεπτά(ενώ σήμερα έχει επεκταθεί στα 80 λεπτά). Υπάρχουν επίσης δίσκοι 80 χιλ., οι οποίοι αποθηκεύουν περίπου 20 λεπτά ψηφιακού ασυμπίεστου ήχου. Η τεχνολογία compact disc προσαρμόστηκε αργότερα για χρήση σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ως συσκευή ανάγνωσης αρχείων , γνωστή ως CD-ROM όπου υπήρχε η δυνατότητα μιας μόνο ανάγνωσης και CD-R με δυνατότητα μιας μόνο εγγραφής/πολλών αναγνώσεων και CD-RW για πολλαπλές εγγραφές και αναγνώσεις . Τα CD-ROM/CDR/CDRW ως συσκευές δεν παράγονται πλέον αφού έχουν αντικατασταθεί πλήρως από τα DVD ROM/DVDR+/- /DVDRW. Το CD και οι επεκτάσεις του είναι εξαιρετικά επιτυχείς: το 2004, οι ετήσιες παγκόσμιες πωλήσεις του CD-Audio, του CD-ROM και του CD-R έφθασαν περίπου στους 30 δισεκατομμύρια δίσκους. Η χωρητικότητα ενός CD φθάνει τα 800 Mbyte.

Προγράμματα μετατροπής CD-Audio

  • To CDex είναι δωρεάν πρόγραμμα ανοικτού λογισμικού που μετατρέπει τα περιεχόμενα ενός CD Audio σε ασυμπίεστα WAV ή συμπιεσμένα mp3 , vgf και ogg αρχεία. Υποστηρίζονται ακόμα οι μη απωλεστικοί αλγόριθμοι APE και FLAC.
  • Με κάποια μικρή ρύθμιση στις επιλογές του προγράμματος μετατρέπονται ακόμα και τα πιο φθαρμένα CD-Audio.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι