Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Coordinated Universal Time

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Coordinated Universal Time (συντμ. UTC, προφέρεται γιου-τι-σι) αποτελεί το διεθνές «σημείο αναφοράς χρόνου». Σε ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά μεταφράζεται ως «Συγχρονισμένος Παγκόσμιος Χρόνος».

O UTC αναφέρεται συχνά και ως Zulu Time (ζούλου τάιμ) ή Παγκόσμιος Χρόνος. O UTC έχει αντικαταστήσει την Ώρα Γκρήνουιτς (Greenwich Mean Time, GMT, ώρα του 1ου μεσημβρινού ή 0). Ωστόσο ορισμένες φορές χρησιμοποιείται λανθασμένα ο όρος GMT (προφέρεται τζι-εμ-τι) στη θέση του UTC.

Ο ορισμός του UTC βασίζεται στα ατομικά ρολόγια, συγκεκριμένα στον χρόνο TAI (International Atomic Time). Ωστόσο, λόγω επιβράδυνσης της περιστροφής της γης γύρω από τον άξονά της, κατά καιρούς προσθέτονται ακέραια δευτερόλεπτα στον UTC, έτσι ώστε η διαφορά στο δεκαδικό μέρος των UT1, UTC να μην υπερβαίνει τα 0.9 sec, επιπλέον δε, ο UTC να συμφωνεί με την δυναμική της περιστροφής της γης.