Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

ISO 639-3

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το ISO 639-3 βρίσκεται στη διαδικασία της ανάπτυξης ως διεθνές στερεότυπο προτυποποίησης για κωδικούς γλώσσας. Επεκτείνει τον alpha-3 κωδικό του ISO 639-2 με σκοπό να καλύψει όλες τις γνωστές γλώσσες. Για αυτό θεωρείται υπερσύνολο του ISO 639-1 και των γλωσσών του ISO 639-2. Το Μέρος 2 περιλαμβάνει ομάδες γλωσσών, ενώ το Μέρος 3 όχι, συνεπώς το 639-3 δεν είναι υπερσύνολο του 639-2.

Στο προσχέδιο επέκτασης περιλαμβάνονται έως τώρα 7602 καταχωρήσεις. Η προτυποποίηση των γλωσσών βασίζεται σε τρεις πηγές: οι διακριτές γλώσσες που περιέχονται στο 639-2 είναι η βάση. Επεκτάθηκε μεσύγχρονες γλώσσες από τον Εθνολόγο 15η έκδοση και από ιστορικές ποικιλίες γλωσσών, αρχαίες γλώσσες και κατασκευασμένες γλώσσες απότον κατάλογο του Γλωσσολόγου.

Το status αυτού του εγχειρήματος από τον Ιανουάριο του 2005 είναι αυτό του Προσχέδιου Διεθνούς Προτυποποίησης (Draft International Standard) (DIS). Το παρόν προσχέδιο αναφέρεται ως ISO/DIS 639-3.

Μακρογλώσσες

Ορισμένοι ISO 639-2/T κωδικοί που χρησιμοποιούνται για γλώσσες δεν αντιπροσωπεύουν επακριβώς τη γλώσσα στο 639-3, γιατί θεωρούνται μακρογλώσσες ή συλλογές γλωσσών.

Βλ. επίσης: http://www.sil.org/iso639-3/scope.asp#M , http://www.sil.org/iso639-3/macrolanguages.asp

Βλ. επίσης

Δικτυακοί τόποι