Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

POSIX

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

POSIX (Portable Operating System-IX) είναι το όνομα μιας σειράς πρότυπων που καθορίζει τις βασικές κλήσεις ενός λειτουργικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα το API. Δημιουργήθηκε με στόχο την συμβατότητα των λειτουργικών συστημάτων UNIX έτσι ώστε τα προγράμματα που τρέχουν σε έναν υπολογιστή με UNIX να μπορούν να τρέχουν σε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή με UNIX χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ο κώδικας (ή μέρος αυτού).